cartell agencia tributaria

Mòduls 2019.

El ministeri d’Hisenda ha anunciat que mantindrà la pròrroga dels actuals límits per exclusió i no endurirà la tributació per mòduls al 2019. Així mateix, pels empresaris transportistes seguirà vigent el règim transitori en quan els límits de facturació de 250.000 € o 125.000 € si es factura sempre al mateix empresari. Ficser Assessors

casa feta amb monedes i bitllets

La nova Llei Hipotecària.

Després de la publicació del RD-Llei 17/2018 de 8 de Novembre (Modificació del TR. De la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats), la ponència sobre la nova Llei Hipotecària s’ha reunit a la comissió d’Economia del Congrés i partits polítics han acordat que aquesta nova norma estableixi que les despeses notarials…