dos camions circulant per la carretera

IPC mes de novembre

La taxa anual de l’IPC general al mes de novembre és de 0,4%, tres dècimes superior a la registrada el mes anterior. Els grups amb major influència positiva en l’augment de la taxa anual són: Transport: incrementa la seva variació més d’un punt, fins al 0,4%. Aquest fet, és per causa de l’estabilitat dels preus…

Empresaria afrontant els deutes de l'empresa

Detecció primerenca de forats a les empreses

Una directiva europea obliga Espanya a regular un sistema de detecció primerenca de forats a les empreses. A Espanya, però, són molt poques les companyies que sobreviuen a un concurs de creditors. L’estadística revela que nou de cada deu de les que s’acullen al procediment acaben en liquidació. Al 2018, segons les dades oficials, de…

miniatures de jubilats sentats damunt pila de monedes

Creix l’aportació dels plans de pensions

L’aportació dels plans de pensions a les arques públiques per l’IRPF creix el 22% des de la crisi. Segons la tributació mitjana per IRPF aplicada als rescats dels plans de pensions privats (16%) i tenint en compte la quantia anual dels mateixos, aquests productes d’estalvi van deixar el passat 2018 en els fons d’Hisenda prop…

informes damunt la taula

Primers resultats del registre de la jornada

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha informat dels primers resultats relacionats amb l’entrada en vigor de l’obligació del registre de la jornada. Entre el maig i l’octubre, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha finalitzat 5.363 expedients relacionats amb el registre de jornada i el temps de treball. Això és un 3,9%…

treballadors omplint registre de la jornada

Com es computa la jornada de treball?

A EFECTES DEL REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL, COM COMPUTA LA JORNADA? Per assolir la durada màxima de la jornada de treball, només computa el temps durant el qual el treballador es trobi efectivament prestant serveis. Ara bé, no sempre resulta senzill determinar què es considera temps de treball … Durada. La durada de la…

barri residencial

IPC mes de setembre

La taxa de variació anual de l’IPC al mes de setembre és del 0,1%, dues dècimes per sota de la registrada el mes anterior. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta una dècima, fins al 1,0%. La variació mensual de l’índex general és del 0,0%. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) situa la…

runner lligant-se les sabatilles

Com reduir l’absentisme laboral

Com es pot reduir l’absentisme laboral. L’absentisme laboral, la sinistralitat i les malalties professionals han consolidat una tendència a l’alça en els darrers anys, segons diferents informes en què coincideixen grans companyies de recursos humans com Adecco i Randstad. La taxa d’absència de treballadors en els seus llocs ha crescut en el segon trimestre de…