operaris treballant a la construcció

Guia pràctica sobre el registre de la jornada

Davant les nombroses consultes que es plantegen en relació amb el registre de la jornada, la Federació d’Ensenyament de CCOO ha elaborat una guia pràctica que pretén donar respostes als dubtes més freqüents que han aparegut en els centres de treball. Segons el Reial Decret, l’empresari, en absència d’acord mitjançant conveni col·lectiu, podria establir unilateralment…

treballadora autònoma dibuixant planell

Autònoms amb deutes a la Seguretat Social

La Associació de Treballadors Autònoms (ATA) reclama flexibilitzar les condicions perquè autònoms amb deutes a la Seguretat Social puguin cobrar la pensió. Això és degut perquè amb l’actual legislació ni l’autònom rep la seva prestació, i per tant “no té ingressos, ni en conseqüència poden afrontar el pagament de les quotes degudes “. En concret,…