dos camions circulant per la carretera

IPC mes de novembre

La taxa anual de l’IPC general al mes de novembre és de 0,4%, tres dècimes superior a la registrada el mes anterior. Els grups amb major influència positiva en l’augment de la taxa anual són: Transport: incrementa la seva variació més d’un punt, fins al 0,4%. Aquest fet, és per causa de l’estabilitat dels preus…