Treballador amb discapacitat treballant al taller

Aprovat el Reial decret llei per garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei que deroga l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors. Aquest article contemplava l’acomiadament procedent per baixes mèdiques justificades. La supressió d’aquest precepte, impulsada des del Ministeri de Treball i Economia Social, respon a la necessitat de garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores.…