senior couple working

Baixa la despesa en les pensions

La despesa en les pensions es situa en el 12% del producte interior brut (PIB) tenint en compte els darrers 12 mesos, segons l’estimació realitzada per la Seguretat Social. Aquesta xifra és menor al 12,4% de l’any 2020, que va estar condicionat per l’impacte de la pandèmia del Covid sobre el PIB, i supera lleument…