gràfics departament comptabilitat ficser

Comptabilitat

Entenem que per a una empresa l’àrea de comptabilitat és una eina imprescindible i com a tal, aquesta ha de ser portada de forma correcta i al dia. Ja que és la font principal i bàsica, on es treu informació per l’elaboració d’informes econòmics que ens diuen mitjançant els seus anàlisis la situació que està vivint l’empresa. D’aquesta manera, podem fer i liquidar tots els impostos que recauen sobre si mateixa.

Oferim la possibilitat de contractar diferents tipus de serveis comptables:

 • Mitjançant programes de sistemes comptables del client, amb el comptable de la mateixa empresa. En aquest cas, es procediria a donar un servei d’assessorament en aquesta matèria i una revisió periòdica dels estats comptables per a verificar que en tot moment s’estigui complint la normativa legal vigent en aquesta matèria.
 • Mitjançant un sistema de connexió online on el client disposi d’un programa de comptabilitat facilitat per nosaltres, on si així ho decideix, pot introduir dades comptables, consultar-les, treure’n extractes, etc. En aquest cas, es donaria un assessorament en aquesta matèria i una revisió mensual de les dades intruduïdes per l’empresa. O d’altra banda, optar perquè nosaltres mecanitzéssim aquestes dades i que el client pugui tenir-ne l’accés des de la seva empresa, a tota la informació comptable en el moment en que ho necessiti.
 • A través de l’entrega de tota la documentació comptable a les nostres oficines i que aquesta sigui introduïda dins els nostres sistemes comptables pel nostre personal especialitzat en aquesta matèria.
 • Facilitant un expert en comptabilitat si és el desig del client que es desplaci periòdicament a les seves instal·lacions a fi d’introduir tota la documentació comptable.
 • Formació i seguiment del personal de l’àrea comptable de la seva empresa.
 • Actualització i posada al dia de comptabilitats endarrerides.
 • Confecció i control d’amortitzacions comptables.
 • Confecció dels llibres comptables obligatoris, així com registres d’IVA suportat i repercutit, i llibre de béns i inversions.
 • En referència al sistema EDS mitjançant l’entrada de la documentació aportada per l’empresari es confeccionen els llibres d’ingressos, compres i despeses.
 • Diligències dels llibres comptables en el R.M. si s’escau.
 • Assessorament en aquesta matèria.
Vull fer una consulta