servei consultoria

Àrea consultoria

Ficser Assessors ha apostat d’una forma clara i decidida pel món de la Consultoria, tant és així, que ha creat una empresa especialitzada solament en la presentació de serveis de consultoria. Ficserconsulting, S.L.

El perquè de l’àrea de consultoria:

Des de FICSERCONSULTING, creiem que tota petita empresa necessita un suport a la direcció en la seva gestió de negoci dia a dia.
De vegades a la petita empresa, ens trobem que l’empresari o emprenedor és un professional, un tècnic, un gran treballador dins del seu ram, una persona valenta, però amb una falta de coneixements i mancances a l’hora d’assumir el rol de la direcció d’empresa.
Es aquí, on FICSERCONSULTING, pot col·laborar amb aquesta petita empresa, mitjançant un professional especialitzat en la gestió empresarial, aconsellant, supervisant i recolzant dia a dia la gestió del negoci. I així mateix acompanyar l’empresari i als seus treballadors, si es dóna el cas, d’una forma directa i personal en la planificació i presa de decisions empresarials.
Amb aquesta finalitat FICSERCONSULTING, posa a disposició de l’empresari o emprenedor i del seu equip de treball una sèrie d’eines com són els coneixements i l’experiència acumulada dels professionals adscrits en aquesta àrea, a fi d’obtenir els indicadors necessaris per la confecció d’un quadre de comandament integral que serveixi de guia en la direcció de l’empresa.

Oferim la possibilitat de contractar diferents tipus de serveis en l’àrea de consultoria:

  • Consultoria empresarial.
  • Serveis d’administració i gestió de societats limitades, assumint el títol d’Administradors de la mateixa donat el cas.
  • Elaboració de pressupostos de tresoreria pel control de la mateixa.
  • Elaboració d’informes econòmics.
  • Elaboració de plans de viabilitat.
  • Elaboració de quadres de comandament i indicadors de tot tipus.
  • Anàlisi, valoració, supervisió, confecció i presentació de CONCURS DE CREDITORS.
  • Formació periòdica de Consells d’Administració, assistència als mateixos per a la discussió i debat de resultats i temes empresarials.
  • Coaching organitzacional.
Vull fer una consulta