departament laboral ficser

Assessoria laboral

El departament laboral és un petit departament de recursos humans per a cada empresa que contracta els nostres serveis. Intervenim en tot tipus de situacions problemàtiques que ens requereixi el nostre client, intentant solucionar tots aquells conflictes que es generen entre l’empresari i el treballador. Així mateix assessorem a l’empresari en tota la normativa laboral tant canviant en aquests moments i també en tota la gestió de confecció de nòmines, contractació, etc.

Serveis de la nostra àrea laboral:

 • Especialistes en la gestió laboral d’administracions locals.
 • Alta d’autònoms.
 • Alta d’inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
 • Confecció de les nòmines mensuals i enviament telemàtic de les mateixes.
 • Informació dels costos del personal mes a mes a l’empresa.
 • Càlcul mensual de les retencions i liquidació trimestral de les mateixes, així com la confecció del resum anual.
 • Assessorament laboral d’acord amb les seves necessitats.
 • Tramitació d’altes i baixes de malaltia o accident.
 • Estudi de les diferents modalitats de contractació, així com la confecció i tramitació dels mateixos.
 • Negociacions de deutes i ajornaments de quotes.
 • Anàlisi, estudi i execució d’acomiadaments de personal individualitzats o col·lectius (ERE), amb assistència directa del nostre personal especialitzat per evitar al màxim conflicte per a l’empresari.
 • Intermediació en conflictes laborals.
 • Serveis jurídics en l’àmbit soci-laboral.
Vull fer una consulta