departament mercantil ficser

Mercantil

Els serveis que oferim dins de l’àrea mercantil són els següents:

 • Assessorament en la conveniència o no de la constitució d’una persona jurídica.
 • Constitució de tot tipus de societats.
 • Societat familiar.
 • Protocol familiar.
 • Transformació de societats.
 • Liquidació de societats.
 • Modificacions estatutàries:
  • Ampliacions de capital.
  • Canvis d’administració i administrador.
  • Modificacions objecte social.
 • Compravenda accions/participacions socials.
 • Concurs de creditors.
 • Assistència a Juntes.
 • Confecció d’Actes.
 • Confecció i presentació dels comptes anuals i el seu dipòsit al Registre Mercantil.
 • Compravenda de societats limitades pel seu ús immediatament.
Vull fer una consulta