El Punt d’equilibri en una empresa.

Les petites i mitjanes empreses han de fer servir totes aquelles eines d’anàlisi necessàries que les condueixin a assolir l’èxit en la seva gestió. És essencial la informació per poder prendre decisions. Però, que és el punt d’equilibri en una empresa? El punt d’equilibri, també anomenat “punt mort”, ens permet donar resposta a les següents…

La Societat Patrimonial.

La Societat Patrimonial. L’anomenada societat patrimonial és una societat mercantil normal i es constitueix a tots els efectes com totes les altres societats (S.L., S.A, etc.). Però, perquè es pugui considerar patrimonial ha de complir uns determinats requisits: que la major part dels seus actius (més del 50%) estiguin constituïts per valors o no estar…

Reunions efectives.

Com realitzar reunions efectives a l’empresa En el dia a dia de l’empresa, per poder-la gestionar correctament, les reunions són necessàries a fi de mantenir la comunicació en la mateixa i poder realitzar els treballs en equip. Aquestes, són tan necessàries com qualsevol altre activitat clau en l’empresa; ja que en elles es prenen decisions,…

El pressupost anual.

Estem davant la recta final de l’exercici econòmic i en aquestes dates, a banda de realitzar el tancament comptable-fiscal, cal que l’empresa es prepari per confeccionar, amb molt de rigor, el pressupost anual. El pressupost anual, d’una forma molt resumida, és una eina de molta importància per a la gestió del negoci. Proporciona a curt…

L’estrategia empresarial.

L’ estratègia empresarial és bàsica per a la bona marxa de les empreses. Les grans empreses i les multinacionals fonamenten els seus pilars en grans planificacions estratègiques realitzades pels seus equips directius que pràcticament dediquen tots els seus recursos a aquestes planificacions. A diferència de la petita empresa, que per la seva estructura i funcionament personalista…