blocs de fusta en equilibri damunt la taula

Les petites i mitjanes empreses han de fer servir totes aquelles eines d’anàlisi necessàries que les condueixin a assolir l’èxit en la seva gestió. És essencial la informació per poder prendre decisions.

Però, que és el punt d’equilibri en una empresa? El punt d’equilibri, també anomenat “punt mort”, ens permet donar resposta a les següents preguntes:

  • Quantes unitats hauré de vendre per poder cobrir els costos i les despeses totals?.
  • Quin haurà de ser el volum de vendes que la meva empresa necessita per poder cobrir els seus costos i despeses operatives?

Per tant, el punt d’equilibri és aquell nivell d’activitat o volum de producció en el qual l’empresa no guanya ni perd. Per tant, el  benefici en aquest punt és zero. Per sota d’aquest nivell, tindrem pèrdues i per damunt obtindrem beneficis.

Per poder calcular el punt d’equilibri d’una empresa necessitem conèixer la següent informació:

  • Els costos fixes de l’empresa: Són aquells que són constants, sigui quin sigui el volum de producció (lloguers, serveis professionals, salaris d’administració, etc.)
  • Els costos variables: Són aquells que guarden relació directa amb el nivell de producció (les compres de materials o matèries primeres, salaris de producció, etc.)
  • El marge de contribució: Diferència entre el preu de venda i el preu de cost.
Les fórmules per calcular el punt d’equilibri són les següents:

Determinació del punt d’equilibri en volum de vendes:

Punt equilibri= costos fixes1  costos variablesvendes totals

Determinació del punt d’equilibri en quantitat d’unitats producció:

Punt equilibri= costos fixespreu venda unitat  cost variable unitat

 

 

Per qualsevol aclariment o ampliació contacta amb el nostre despatx.

Ficser Assessors
Fer consulta