taula amb estrategues empresarials

L’ estratègia empresarial és bàsica per a la bona marxa de les empreses. Les grans empreses i les multinacionals fonamenten els seus pilars en grans planificacions estratègiques realitzades pels seus equips directius que pràcticament dediquen tots els seus recursos a aquestes planificacions. A diferència de la petita empresa, que per la seva estructura i funcionament personalista no pot dedicar tota aquella atenció, dedicació i recursos que hauria de dedicar en aquesta àrea.

La petita empresa ha estat i és el sector empresarial més castigat durant tota la crisis financera. Els índexs de mortalitat de petites empreses han estat molt superiors, en termes proporcionals, als de les grans empreses. Això, és degut entre altres factors, a que les grans empreses tenen molt clar tot el que fa referència als processos de planificació estratègica empresarial, cosa que en la petita empresa no es produeix, doncs la petita empresa és aquella que està liderada normalment per una persona molt entesa i capaç en el seu sector la qual va tenir la valentia de formar una empresa.

És evident, que no tots sabem de tot i ser empresari comporta conèixer i dominar un munt de de disciplines que només veus quan hi estàs posat. La mancança d’aquestes disciplines, d’una visió clara a llarg termini, i si més no d’estratègia, fan que la petita empresa sigui un sector molt vulnerable empresarialment parlant.

Llavors, és bàsic que per aconseguir una bona gestió empresarial hi hagi un procés de planificació  estratègica al darrera. Tota petita empresa s’hauria de formular les preguntes següents:

  • Disposo d’un pla d’empresa que em guiï en la presa de decisions per posicionar la meva empresa en el mercat?
  • M’he parat a reflexionar sobre la situació que vull que la meva empresa ocupi en un futur i en com em vull veure?
Definim l’estrategia

Per tant, podem definir l’estratègia com un conjunt d’accions que hem de portar a terme per aconseguir una finalitat; seran les accions que fixi el responsable de l’empresa per aconseguir unes metes i objectius, la idea de futur que té per a la seva empresa, a on vol arribar com empresa i com ho vol aconseguir.

Aquesta estratègia empresarial, es composa per una sèrie d’elements que han d’estar ben definits i d’una forma clara per la persona responsable de l’empresa:

  • La missió. És la definició de l’empresa en el moment present. És la raó de ser com a organització.
  • La visió. És la ubicació de l’empresa en escenaris futurs. És la imatge clara de l’estat desitjat.
  • Els valors. Són els criteris d’actuació. Són la base de la cultura de l’organització.
  • Els objectius. Són les guies que es donen a la direcció de l’empresa; descriuen a on volem anar. Aquests han de ser clars, realistes, mesurables i de caire temporal.

L’estratègia, senzillament respon a l’evolució present i futura de l’empresa. Podríem comparar-la amb el futur que es planteja una persona en la seva infància i hauria de respondre a les següents preguntes:

  • Que vull ser de gran?
  • Quin estudis tinc que realitzar per aconseguir-ho?
  • Com ho vull fer?
  • Quins mitjans necessito?

Com es pot veure, nosaltres com empreses som els que tenim la obligació de definir a on volem anar i com hi volem anar.

Per finalitzar, un fragment del llibre d’ Alicia al país de les meravelles de Lewis Carrol, que il·lustra molt bé el que hem volgut explicar en aquest article.

“- Podries dir-me, per favor, el camí que haig de seguir per sortir d’aquí? –

– Això depèn en gran part del lloc al que vulguis arribar – va dir el gat Cheshire.

– No m’importa massa el lloc……. – va respondre Alicia.

– Aleshores tampoc importa molt el camí que agafis – va dir el gat.

-… Sempre que porti a algun lloc – va afegir Alicia com explicació.

– Oh, sempre arribaràs a algun lloc – va assegura el gat – , si camines el suficient!”

Lewis Carrol, Alicia al país de les meravelles.

A qualsevol lloc és on vols arribar amb el teu projecte empresarial?

Ficser Assessors
Vull fer una consulta