dos persones calculan el pressupost

Estem davant la recta final de l’exercici econòmic i en aquestes dates, a banda de realitzar el tancament comptable-fiscal, cal que l’empresa es prepari per confeccionar, amb molt de rigor, el pressupost anual.

El pressupost anual, d’una forma molt resumida, és una eina de molta importància per a la gestió del negoci. Proporciona a curt termini els plans d’acció d’una empresa. Correctament utilitzat, un pressupost ha de conduir a reafirmar els objectius i plans prèviament fixats.

Per a la realització del pressupost i aconseguir trobar el punt d’equilibri, una empresa ha de tenir clars els següents conceptes: ingressos, despeses fixes i despeses variables.

Els ingressos.

Seran els que després d’una anàlisi prèvia, en funció de l’historial de l’empresa, la situació conjuntural del mercat i les previsions de vendes, definiran els objectius que cal aconseguir.

Despeses fixes.

Són les despeses que es produiran tant si l’empresa té vendes com si no.

Despeses variables.

Són les que es produiran en funció de les vendes. La diferència entre els ingressos i les despeses variables, ens donarà el marge comercial brut.

Càlcul del punt d’equilibri.

Ens informa de les vendes que cal realitzar perquè no obtinguem ni pèrdua ni guany. O dit d’una altra manera, és el moment en què les nostres despeses fixes són iguals al nostre marge brut.

Per tant, cal projectar el pressupost d’una forma realista, tocant de peus a terra, determinant el nivell de benefici que volem obtenir, a partir del volum de vendes i de les despeses fixes i variables. Això que plantejat així sembla fàcil, no ho és, doncs cal tenir en compte diverses fonts, com el nivell històric de l’evolució de les vendes, l’històric de resultats i tots els factors que poden desestabilitzar finalment el compte de resultats.

La confecció del pressupost es pot elaborar d’una forma rudimentària, però la fórmula més aconsellable és mitjançant els fulls de càlcul o amb programes especialitzats.

Després d’aquest procés pressupostari resta la part més important. Utilitzar-ho! Que sigui una eina útil mes a mes, pel seguiment i control de l’equip gestor de l’empresa. Una eina vital per anar comparant el realitzat amb el pressupostat i analitzar constantment les desviacions que es produeixin per equilibrar els resultats i tancar l’exercici amb els objectius marcats.

Ficser Assessors
Estic interessat en fer una consulta