activitat cultural: artistes practicant ballet

Possible ampliació dels ERTOS

L’ampliació dels ERTOS fins a final d’any dependrà de l’evolució de l’ocupació durant l’estiu. La ministra de Treball, en la presentació de la memòria del Consell Econòmic i Social d’Espanya (CES) afirma que “no seria prudent que després d’un esforç inversor públic tan gran deixéssim caure el sistema si aquest fos necessari. Ningú ha de…

Treballador amb discapacitat treballant al taller

Aprovat el Reial decret llei per garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei que deroga l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors. Aquest article contemplava l’acomiadament procedent per baixes mèdiques justificades. La supressió d’aquest precepte, impulsada des del Ministeri de Treball i Economia Social, respon a la necessitat de garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores.…

Home de negocis contant diners en efectiu

La nova llei contra el frau fiscal

La nova llei contra el frau fiscal iniciarà el seu tràmit parlamentari. Aquesta llei, comporta novetats relacionades amb les monedes digitals, la doble comptabilitat en els negocis, la llista de morosos amb el fisc, i el pagament en efectiu. En el seu moment, Hisenda va estimar que aquests canvis normatius anaven a suposar ingressos addicionals…