dos camions circulant per la carretera

IPC mes de novembre

La taxa anual de l’IPC general al mes de novembre és de 0,4%, tres dècimes superior a la registrada el mes anterior. Els grups amb major influència positiva en l’augment de la taxa anual són: Transport: incrementa la seva variació més d’un punt, fins al 0,4%. Aquest fet, és per causa de l’estabilitat dels preus…

barri residencial

IPC mes de setembre

La taxa de variació anual de l’IPC al mes de setembre és del 0,1%, dues dècimes per sota de la registrada el mes anterior. La taxa anual de la inflació subjacent augmenta una dècima, fins al 1,0%. La variació mensual de l’índex general és del 0,0%. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) situa la…

vista cenital habitatges unifamiliars

IPC mes d’agost

La taxa anual de l’IPC general al mes d’agost és del 0,3%, dues dècimes inferior a la registrada el mes anterior. Els grups amb més influència en la disminució de la taxa anual són: Habitatge; registra una variació del -3,3%. Això, és més d’un punt i mig per sota que el mes anterior, a conseqüència…

gent caminant carrer comercial, oci i cultura

IPC mes de juny

La taxa anual de l’IPC general al mes de juny és del 0,4%, quatre dècimes inferior a la registrada al mes de maig. En primer lloc, els grups amb més influència en la disminució de la taxa anual són: Transport, que presenta una variació anual del 0,0%, gairebé dos punts inferior a la del mes…

miniatures cases de fusta

IPC mes de maig

La taxa anual de l’IPC general al mes de maig és del 0,8%, set dècimes inferior a la registrada el mes anterior. Els grups amb major influència negativa en la disminució de la taxa anual són: Habitatge: la taxa baixa més de dos punts, situant-se en el -0,3%, a causa de la baixada dels preus…

transportista entregant un paquet

IPC mes de març

La taxa de variació anual de l’IPC al mes de març és del 1,3%, dues dècimes superior a la registrada el mes anterior. La taxa anual de la inflació subjacent es manté en el 0,7%. La variació mensual de l’índex general és del 0,4%. L’índex de preus de consum harmonitzat (IPCA) situa la seva taxa…