mare treballant a la oficina

Bonificació per a mares treballadores autònomes.

Bonificació en les quotes per contingències comunes i professionals per a mares treballadores autònomes. La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat puguin acollir-se a una bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, tot i que no…