gràfics amb barres i línies

El PIB espanyol registra un creixement del 0,7%.

El PIB espanyol registra un creixement del 0,7% en el primer trimestre del 2019 respecte al trimestre anterior en termes de volum. Aquesta taxa del PIB, és una dècima superior a la registrada en el quart trimestre. El creixement interanual del PIB se situa en el 2,4%, taxa una dècima superior a la del trimestre…