vista cenital noia amb deutes

Deutes amb la Seguretat Social

En cas de deutes amb la Seguretat Social, el deutor disposa del període de pagament voluntari després de ser notificada la sentència que rebutja el seu recurs. Els autònoms, empresaris i ciutadans tenen quinze dies per pagar voluntàriament, sense recàrrec ni interessos, els deutes contrets amb la Seguretat Social un cop notificada la sentència ferma…

mare treballant a la oficina

Bonificació per a mares treballadores autònomes.

Bonificació en les quotes per contingències comunes i professionals per a mares treballadores autònomes. La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat puguin acollir-se a una bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, tot i que no…