vista cenital noia amb deutes

Deutes amb la Seguretat Social

En cas de deutes amb la Seguretat Social, el deutor disposa del període de pagament voluntari després de ser notificada la sentència que rebutja el seu recurs. Els autònoms, empresaris i ciutadans tenen quinze dies per pagar voluntàriament, sense recàrrec ni interessos, els deutes contrets amb la Seguretat Social un cop notificada la sentència ferma…

empresari reunit amb treballadors

Novetats en matèria de cotitzacions i seguretat social relacionades amb empresaris i treballadors per compte d’altre.

Principals novetats en cotitzacions i seguretat social: El dia 1 de gener de 2019 ha entrat en vigor el Reial decret-llei 28/2018 per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació (BOE 29-12-2018). A continuació destaquem les principals novetatsen matèria de COTITZACIONS I SEGURETAT SOCIAL relacionades amb…